Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
KOMUNIKATY

  Przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej i mobilnej Banku

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że od soboty tj. 13.08.2022 r. od godziny 12:00 do niedzieli tj. 14.08.2022r. do godziny 20:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie nie zalogują się Państwo do bankowości elektronicznej (Systemu eBankNet / Systemu eCorpoNet) oraz do aplikacji mobilnej Banku.
  W tym czasie zapłacą Państwo kartą i wypłacą gotówkę z bankomatu.
  Przepraszamy za utrudnienia!  informujemy o możliwości złożenia Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (ustawowe Wakacje kredytowe) w bankowości elektronicznej Banku (Systemie eBankNet).

  Możliwość taką dajemy Kredytobiorcom który jednoosobowo występują w umowie o kredyt hipoteczny w polskich złotych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. ;

  W innych przypadkach prosimy o składanie wniosku w następujący sposób:

  • w dowolnej placówce Banku, lub;
  • drogą mailową: wakacjekredytowe@bsmyszkow.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilu zaufanego ePUP wszystkich Kredytobiorców, lub
  • drogą pocztową na adres Banku: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111.

  Więcej informacji o ustawowych wakacjach kredytowych pod linkiem

  Wniosek do pobrania.


  Jak złożyć wniosek w Systemie eBankNet:

  1. zaloguj się do bankowości elektronicznej,
  2. wybierz zakładkę "Kontakt" (prawy górny róg),
  3. wybierz "Nowa wiadomość",
  4. w "Kryterium wiadomości"; po rozwinięciu "V" wybierz opcję "Wakacje kredytowe",
  5. w treści wiadomości wpisujemy, że składa Pani/Pan wniosek o wakacje kredytowe,
  6. w "Załączniki" należy "Dodać załącznik" tj. wcześniej pobrany i wypełniony ze strony www "Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 01.07.2022 roku",
  7. aby złożyć wniosek należy wybrać opcję Wyślij i ją zautoryzować.

Zmiana sposobu logowania

Od dnia 26.10.2020 po podaniu Loginu oraz Hasła mamy do wyboru dwie możliwości

1) "Jednorazowy dostęp" - logowanie do systemu wymaga za każdym razem podania hasła SMS lub mobilnej autoryzacji (potwierdenia operacji w aplikacji mobilnej po otrzymaniu powiadomienia Push).2) "Dodaj do zaufanych" - kolejnych logowaniach nie będzie wymagane podanie hasła SMS lub mobilnej autoryzacji (potwierdenia operacji w aplikacji mobilnej po otrzymaniu powiadomienia Push).