eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
KOMUNIKATY

UWAGA na OSZUSTWA INTERNETOWE

 1. Jeśli dzwoni do Ciebie osoba która twierdzi że jest pracownikiem Banku lub Policjantem i chce pomóc zabezpieczyć Twoje środki pieniężne przed kradzieżą Pamiętaj że:
  Pracownik banku lub Policjant nigdy nie poprosi Cię o instalację oprogramowania na twoim komputerze lub telefonie.
 2. Jeśli dokonujesz sprzedaży za pomocą OLX pamiętaj że:
  Proces kupna i sprzedaży przez Przesyłki OLX odbywa się na Twoim koncie OLX. Zignoruj linki wysyłane przez kupującego poza portalem OLX np. przez Whatsapp.
 3. Jeśli dzwoni do Ciebie osoba która twierdzi że chce przekazać na Twoje konto środki pieniężne wynikające z dokonania przez Ciebie rzekomych inwestycji lub darowizny pamiętaj że:
  Logowanie się przez Ciebie w tym momencie do Banku może spowodować że oszust pozyska dostęp do Twoich Danych logowania.

W takim przypadku pamiętaj aby !!!

 1. Pod żadnym pozorem nie klikać na otrzymane linki.
 2. Natychmiast dokonać blokady logowania za pomocą przycisku "Zablokuj dostęp" znajdującego się po lewej stronie ekranu logowania do systemu eBankNet.
 3. Zgłosić problem w Banku pod numerem telefonu 34 313 78 12

_____________________________________________________________________________________


Informujemy o możliwości złożenia Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (ustawowe Wakacje kredytowe) w bankowości elektronicznej Banku (Systemie eBankNet).

Możliwość taką dajemy Kredytobiorcom który jednoosobowo występują w umowie o kredyt hipoteczny w polskich złotych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. ;

W innych przypadkach prosimy o składanie wniosku w następujący sposób:

 • w dowolnej placówce Banku, lub;
 • drogą mailową: wakacjekredytowe@bsmyszkow.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilu zaufanego ePUP wszystkich Kredytobiorców, lub
 • drogą pocztową na adres Banku: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111.

Więcej informacji o ustawowych wakacjach kredytowych pod linkiem

Wniosek do pobrania.


Jak złożyć wniosek w Systemie eBankNet:

 1. zaloguj się do bankowości elektronicznej,
 2. wybierz zakładkę "Kontakt" (prawy górny róg),
 3. wybierz "Nowa wiadomość",
 4. w "Kryterium wiadomości"; po rozwinięciu "V" wybierz opcję "Wakacje kredytowe",
 5. w treści wiadomości wpisujemy, że składa Pani/Pan wniosek o wakacje kredytowe,
 6. w "Załączniki" należy "Dodać załącznik" tj. wcześniej pobrany i wypełniony ze strony www "Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 01.07.2022 roku",
 7. aby złożyć wniosek należy wybrać opcję Wyślij i ją zautoryzować.

_____________________________________________________________________________________

Zmiana sposobu logowania

Od dnia 26.10.2020 po podaniu LOGINU oraz HASŁA mamy do wyboru dwie możliwości

 1. "Jednorazowy dostęp" - logowanie do systemu wymaga za każdym razem podania hasła SMS lub mobilnej autoryzacji (potwierdenia operacji w aplikacji mobilnej po otrzymaniu powiadomienia Push).
 2. "Dodaj do zaufanych" - kolejnych logowaniach nie będzie wymagane podanie hasła SMS lub mobilnej autoryzacji (potwierdenia operacji w aplikacji mobilnej po otrzymaniu powiadomienia Push).